Den Haag, 11 januari 2018

Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Welke partij levert de meeste raadsleden in de grote steden? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren?

Het antwoord op dit soort vragen vindt u in de 'Statistieken lokaal bestuur'. De cijfers hebben betrekking op de periode 2002-2017 (januari).

De gegevens zijn afkomstig uit het ledenbestand van de VNG en bewerkt en geanalyseerd door BMC Onderzoek.

De cijfers, tabellen en grafieken en analyses staan in vier afzonderlijke bestanden: