Den Haag, 28 juni 2016

In 2015 zijn er 3800 jongeren in dienst gekomen bij de gemeenten, 1500 meer dan in de jaren ervoor. De ambitie van de sociale partners om de instroom van jongeren te vergroten is hiermee gehaald.

De VNG en de vakbonden spraken in 2014 de ambitie uit dat minimaal 1500 jongeren een baan zouden krijgen in de gemeentesector. Het gaat hierbij om medewerkers van 35 jaar of jonger. In 2015 kwamen er circa 3.800 jongeren in dienst van gemeenten, een toename van 1500 ten opzichte van eerdere jaren. Dit blijkt uit de Personeelsmonitor, een publicatie van het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector (A+O fonds Gemeenten).

Naast de oproep aan gemeenten om jongere medewerkers te werven, hebben de sociale partners verschillende stimuleringsmaatregelen afgesproken. Zo zijn de mogelijkheden voor werkervaringsplaatsen en stageplaatsen verduidelijkt en vergroot. En ondersteunt het A+O fonds gemeenten bij het invoeren van zogenaamde generatiepacten: regelingen waarbij oudere medewerkers met gedeeltelijk behoud van inkomen minder kunnen gaan werken en zo plaatsen kunnen creƫren voor jongeren. Het fonds kent daarnaast een subsidieregeling voor gemeenten die jongeren aanstellen.

De sociale partners zijn blij dat er weer meer beweging komt in de gemeentelijke arbeidsmarkt en dat gemeenten meer plekken kunnen maken voor jongeren binnen de organisatie.