Missing media-item.

Den Haag, 22 juni 2016

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals maken vandaag in een manifest afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld.

Manifest en vuistregels

Veel gemeenten, zorgaanbieders en beroepsgroepen hebben op dit moment hun eigen privacyprotocol. Die verschillende protocollen sluiten in de praktijk niet altijd voldoende op elkaar aan. De koepels van de partijen spreken in het manifest af de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het privacy-bewustzijn in het veld te bevorderen. Tien privacy-vuistregels helpen professionals in situaties waarin dilemma's zich kunnen voordoen. De vuistregels zijn een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes.

Duidelijkheid voor jeugdigen en ouders

Het manifest en de vuistregels bieden jeugdigen en hun ouders duidelijkheid over de privacybescherming waar zij recht op hebben en over hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan. De vuistregels worden online en later ook in een app gepubliceerd, zodat zowel professionals als ouders en jeugdigen deze kunnen raadplegen.

Unieke coalitie

De afspraken zijn gemaakt tussen de koepels van de betrokken partijen en worden onderschreven door cliƫntenorganisaties en ouderplatforms. Het is voor het eerst dat zo'n brede coalitie van partijen in de zorg gezamenlijk afspraken maakt over privacybescherming.

Meer informatie

De tekst van het manifest vindt u hier.
De vuistregels kunt u hier nalezen.