Den Haag, 15 juni 2016

De VNG ondersteunt de campagne Stay Human. Directievoorzitter Jantine Kriens legt uit waarom: “Voor gemeenten is het belangrijk dat de VNG in de gesprekken met het Rijk inzette op gelijkwaardige kansen voor iedere Nederlandse burger, dus ook voor de vluchteling. Dit betekent dat de integratie en participatie zo spoedig mogelijk moet starten. Alleen dan wordt de vluchteling een volwaardige inwoner van onze samenleving. Een inwoner met dezelfde rechten en plichten. Een inwoner die een kans krijgt een toekomst op te bouwen en kan bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Zoals iedereen. Dat vraagt om een investering. Niet alleen van overheden en bijvoorbeeld alle organisaties die zich achter dit initiatief scharen, maar vooral ook van de huidige en nieuwe inwoners. Door met een open vizier de dialoog met elkaar aan te gaan, leren we elkaar kennen en kunnen we over vooroordelen heenstappen. Niet alleen maar roepen en schreeuwen, maar ook echt luisteren naar wat de ander vertelt. Pas dan leren we elkaar kennen en pas dan is de vluchteling geen vreemdeling meer.”

Stay Human, een genuanceerd en redelijk geluid

Vandaag is de campagne van Stay Human van start gegaan. Deze campagne is een oproep aan iedereen om - ondanks vragen en bezorgdheid - vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. En om respectvol om te gaan met iedereen die in het gesprek over vluchtelingen een ander standpunt inneemt dan jij. Hiermee wil de coalitie een stem geven aan de opvatting van de meerderheid van de Nederlandse bevolking en het genuanceerde en redelijke geluid in het vluchtelingendebat versterken.

Stay Human wordt gedragen door een snel groeiende beweging van mensen en organisaties. Op dit moment is er een unieke coalitie van meer dan 40 organisaties betrokken die naar verwachting de komende maanden verder zal groeien. Onder de partners bevinden zich oude en nieuwe maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij werk met en voor vluchtelingen, maar ook organisaties als Greenpeace, het NOC*NSF en Scouting Nederland.

Stay Human wil laten zien hoe nu al op een menselijke manier wordt omgegaan met vluchtelingen en het gesprek hierover. Daarbij worden vragen en zorgen die er leven serieus genomen. Daarnaast willen we mensen en organisaties laten zien welke mogelijkheden er zijn om iets positiefs bij te dragen aan de omgang met en het gesprek over vluchtelingen.

Kick Off

Vandaag is de campagne op unieke wijze gelanceerd. Op het Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord werd het Stay Human geluid in beeld gebracht. Willekeurige voorbijgangers werden gevraagd plaats te nemen in een speciaal daarvoor ontworpen Stay Human container. Geblinddoekt kregen de voorbijgangers per tweetal vragen over de komst en van  vluchtelingen voorgeschoteld om daar vervolgens met elkaar over in gesprek te gaan. Dit leverde bijzondere ontmoetingen en ook emotionele verhalen op. “Het heeft me aan het denken gezet”, vertelt Mieke Koop, bewoner uit Amsterdam Noord, “Ik sprak met een jongeman uit Litouwen en uit zo’n land komen en dan zo positief zijn maakt mij wakker.”

Een brede coalitie schaart zich achter de Stay Human campagne

ActionAid - Amnesty International - Artsen zonder Grenzen - CARE - COC - Cordaid - Defence for Children - Dokters van de Wereld - Gastgezin voor een Vluchteling - Greenpeace - Het begint met Taal - Hivos - Holland Festival - Human Rights Watch - Humanistisch Verbond - Humanitas - Justice and Peace - Kerk in Actie - Liliane Fonds - MissieNederland - Natuur & Milieu - NOC*NSF - NOV - Nudge.nl - Okia - Omroep Human - Oxfam Novib - Partos - PAX - Pharos - Prisma - Rode Kruis - Scouting Nederland - Stichting de Vrolijkheid - Stichting LOS - Stichting Oikos - Stichting Present - TEAR - UAF - UNHCR - Unicef Nederland - Vereniging Nederlandse Gemeenten - VluchtelingenWerk Nederland - War Child - Wij zijn hier - Wilde Ganzen

Website StayHuman.nu

Op de website staan initiatieven die antwoord geven op de vragen die veel mensen hebben. Er wordt binnen de campagne een oproep gedaan om een actie door, voor, met of over vluchtelingen aan te melden op stayhuman.nu. Aanmelden kan via: www.stayhuman.nu/activiteit-inzenden/