Burgemeesters uit heel Europa vragen betere EU voor steden

Steden en stedelijke gebieden zijn van cruciaal belang voor de toekomst. Ze zijn de motoren voor economische groei en werk. Maar Europese steden hebben een ander Europa nodig om te kunnen floreren. De Europese Unie moet daarom duidelijkere en betere regelgeving hanteren. Ook moeten Europese subsidies beter toegespitst zijn op de dagelijkse praktijk van steden. Alleen op die manier kunnen steden in de toekomst een fijne leefomgeving voor hun inwoners zijn.
 
Burgemeesters uit heel Europa spreken vandaag met elkaar over het leven in de stad in de toekomst. Zij doen dit op het ‘Forum over de Europese Agenda Stad' in de Westergasfabriek in Amsterdam. Op de bijeenkomst spreken ongeveer 500 bestuurders en ambtenaren uit alle Europese lidstaten over de grootste uitdagingen waar steden voor staan op het gebied van  economie, milieu en bevolkingsgroepen die het moeilijk hebben in de maatschappij.

Kansen voor iedereen

De burgemeesters benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen zijn draai weet te vinden in de maatschappij. Steden moeten kansen kunnen bieden aan iedereen. Van de Europese Unie verwachten zij hier een bijdrage aan: Europese wet- en regelgeving moeten de toegang tot arbeid voor migranten en pasafgestudeerden niet belemmeren. Ook is het belangrijk dat ouderen niet achterop raken. Europese kennisnetwerken kunnen hieraan bijdragen.

Aanwezigen

Onder de aanwezigen zijn onder meer eurocommissaris Corina Creu en Markku Markkula, voorzitter van het Comité van de Regio's. Vanuit Nederland zijn tal van burgemeesters aanwezig, zoals Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Eberhard van der Laan van Amsterdam en Jan van Zanen van Utrecht. Daarnaast houdt Frans van Houten, bestuursvoorzitter van Philips, een toespraak.

Pact van Amsterdam

Vandaag presenteert minister Ronald Plasterk ook het Pact van Amsterdam. Dit Pact, een overeenkomst tussen de ministers Stedelijke Ontwikkeling uit alle 28 Europese lidstaten, legt de belangrijkste wensen van de Europese steden voor de toekomst vast. Hiermee zijn de Europese ministers de steden in Europa tegemoetgekomen.
 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's (de assemblee van de Europese regionale en lokale vertegenwoordigers), in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.