Bestuurders en wetenschappers geven advies over inrichting lokaal bestuur

Den Haag, 13 november 2015

Een commissie onder leiding van Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, buigt zich de komende maanden over de toekomst van het lokaal bestuurlijk stelsel. Op basis van actuele maatschappelijke opgaven, zoals de decentralisaties en de vluchtelingenproblematiek, zal de commissie advies uitbrengen over welke inrichting van het lokaal bestuur op termijn het best passend is. De commissie is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).
 
De commissie zal onder meer kijken naar de verantwoordelijkheden van de colleges van burgemeester en wethouders in de dagelijkse praktijk, naar de rol van de gemeenteraad, en naar de (grotere) verantwoordelijkheden van de burgemeester en tegelijkertijd diens voorzitterschap van de gemeenteraad. De commissie zal dit doen in een intensieve dialoog met de betrokken beroepsgroepen in het openbaar bestuur, maatschappelijke partners en andere betrokkenen.
 
De commissie presenteert haar bevindingen tijdens het VNG-congres in juni volgend jaar.

Samenstelling kerncommissie

De commissie bestaat uit leden vanuit het openbaar bestuur en vanuit de wetenschap, te weten:
 
Wim van de Donk, commissaris van de Koning Noord-Brabant (voorzitter)
Kajsa Ollongren, wethouder Amsterdam
Annemarie Penn, burgemeester Maastricht
Helmi Huijbregts, voormalig burgemeester Oosterhout, Lochem (waarnemend) en Bronckhorst (wnd)
Ruud Vreeman, voormalig burgemeester Tilburg en Groningen (wnd)
 
Frans Geraedts, filosoof en partner Governance & Integrity
Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde Tilburg University
 
Daarnaast hebben Bernt Schneiders (voorzitter NGB), Theo Weterings (voorzitter VNG-commissie Bestuur en Veiligheid) en Kees Jan de Vet (directielid VNG) een adviserende rol.