VNG laat oplossingen softdrugsproblematiek in kaart brengen

Den Haag, 23 februari 2015

De VNG stelt een bestuurlijke werkgroep in onder leiding van dhr. mr. B.B. Schneiders (burgemeester Haarlem), die voor eind oktober 2015 oplossingen gaat inventariseren voor problemen rond softdrugs waar gemeenten tegen aan lopen. De bedoeling is om te komen tot een oplossing voor de softdrugsproblematiek die door gemeenten wordt gedragen.

Al jaren vragen gemeenten aandacht voor problemen in de uitvoering van cannabisbeleid. De verkoop van cannabis uit coffeeshops wordt gedoogd, maar de toelevering en productie van cannabis is verboden. Hierdoor is er geen controle op de kwaliteit van cannabis. De leefbaarheid en veiligheid in gemeenten staan onder druk door criminele productie en handel in drugs. Dat betekent dat de gezondheid van cannabisgebruikers niet wordt beschermd. Daarnaast staat de veiligheid in wijken onder druk. Bovendien is de (georganiseerde) criminaliteit gerelateerd aan softdrugs nauwelijks effectief aan te pakken.

De groep bestuurders bestaat verder uit dhr. dr. P.F.G. Depla (burgemeester Heerlen en vanaf half maart burgemeester Breda), dhr. A.S. Scholten (burgemeester Venlo), dhr. mr.  J.M.L. Niederer (burgemeester Roosendaal), mw. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel (burgemeester Helmond), dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen (burgemeester Valkenswaard), dhr. mr. drs. V. Everardt (wethouder Utrecht) en dhr. P. Smit (burgemeester Oldambt).