Sorteren
De gemeente Druten wil er met twee escaperooms voor zorgen dat jongeren in maart hun stem gaan uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Aanleiding voor deze agenda is de bekrachtiging op 16 juli 2016 door de Tweede Kamer van het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking. Het doel van het VN-verdrag is dat achterstanden worden weggenomen waardoor mensen met een beperking...
Tools om financiële gevolgen van corona in beeld te brengen.
Maatschappelijke impact van de coronacrisis: onderzoeksuitvoering- en wensen in de provincie.
Gemeente Haarlem wil dat alle Haarlemmers mee kunnen doen in de maatschappij. Haarlem wil een stad zijn waar mensen gelijke kansen hebben, waar iedereen kan meedoen, waar solidariteit is en gelijkwaardigheid. Een ongedeelde stad. Zo’n stad is toegankelijk voor iedereen...
Door bewustwording wil Terneuzen ook andere partijen dan alleen de gemeente en ervaringsdeskundigen aanzetten tot actie. Een inclusieve samenleving is een verantwoordelijkheid van iedereen. Het doel is dat partijen zoals horecaondernemingen, architecten en ontwikkelaars een eigen visie ontwikkelen ten aanzien...
In de Inclusie Agenda beschrijft de gemeente Steenwijkerland per hoofdthema de belemmeringen die worden ervaren en ook de mogelijke oplossingen die door de ervaringsdeskundigen zelf zijn aangedragen. Vervolgens brengt de gemeente ervaringen in beeld rondom de onderwerpen gelijkheid, participatie, ontmoeting...
Inclusie beleid is een breed beleidsterrein en om impact te kunnen hebben is gekozen om prioriteiten aan te geven via de volgende drie speerpunten: bewustwording, participatie en toegankelijkheid
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.
De gemeente gaat - pragmatisch - op weg naar een duurzamaam Meerjarenonderjarenhoudsplan (MJOP)