Sorteren
De gemeente gaat - pragmatisch - op weg naar een duurzamaam Meerjarenonderjarenhoudsplan (MJOP)
Op de website van de gemeente Helmond staan corona-gerelateerde onderzoeken/cijfers, waaronder het Dashboard Impact coronacrisis op Helmond.
Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed
De afgelopen jaren is er door diverse partijen samengewerkt om overlast rondom de jaarwisseling in de gemeente Brummen zoveel mogelijk te beperken. Deze aanpak heeft ertoe geleid, dat de overlast aanzienlijk is teruggedrongen.
Tynaarlo is een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, waarin iedereen telt en wordt gerespecteerd. Een samenleving waarin ook mensen met een beperking op alle levensgebieden volwaardig kunnen deelnemen.
Met elkaar bouwen aan een inclusieve gemeente Drimmelen. Deze nota geeft de visie op het brede sociaal domein van de gemeente Drimmelen, gezien vanuit de gemeentelijke missie.
Inclusie wordt door Apeldoorn opgevat als een algemene term voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen, ook voor hen om welke reden dan ook niet- of beperkt meedoen.