Sorteren
Inclusie beleid is een breed beleidsterrein en om impact te kunnen hebben is gekozen om prioriteiten aan te geven via de volgende drie speerpunten: bewustwording, participatie en toegankelijkheid
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.
De gemeente gaat - pragmatisch - op weg naar een duurzamaam Meerjarenonderjarenhoudsplan (MJOP)
Op de website van de gemeente Helmond staan corona-gerelateerde onderzoeken/cijfers, waaronder het Dashboard Impact coronacrisis op Helmond.
Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Tynaarlo is een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, waarin iedereen telt en wordt gerespecteerd. Een samenleving waarin ook mensen met een beperking op alle levensgebieden volwaardig kunnen deelnemen.
Met elkaar bouwen aan een inclusieve gemeente Drimmelen. Deze nota geeft de visie op het brede sociaal domein van de gemeente Drimmelen, gezien vanuit de gemeentelijke missie.
Inclusie wordt door Apeldoorn opgevat als een algemene term voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen, ook voor hen om welke reden dan ook niet- of beperkt meedoen.