Sorteren
De gemeente heeft als doel om in samenspraak met bewoners de openbare ruimte op te knappen en tevens te kijken naar ontmoetingsplekken, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving.
De gemeente start in Meerzicht met een wijkverkenning, met als doel in kaart te brengen hoe bewoners hun buurt beleven. Hiervoor gebruiken ze de storytellingmethodiek (97 verhalen): een laagdrempelige manier om inzicht te verkrijgen in de leefwereld van bewoners.
In Raalte hebben GGZ-inwoners zich zelf bij de gemeente en Politiek hard gemaakt voor inclusie.
Een aantal gemeenten uit de metropoolregio (Capelle a/d IJssel, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer) werken gezamenlijk aan het project ‘Samen op pad’. Het project heeft als doel met slim (her)gebruik van digitale informatie bij te dragen aan een verbeterde toegankelijkheid...
Gemeenten in Beeld - Vlog #25 Amersfoort Alle stemgerechtigden moeten kunnen stemmen.
Gemeenten in Beeld - Vlog #23 Zeist In de gemeente Zeist weten ze hoe ze gemeentelijk vastgoed moeten verduurzamen.
Gemeenten in Beeld - Vlog #24 Papendrecht Papendrecht laat in deze documentaire zien welk effect de lockdown op jongeren heeft.
De gemeenten Dongen, Goirle, ’s-Hertogenbosch, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg zetten zich ervoor in om goede nieuwe mensen binnen te halen en op te leiden op VTH gebied (vergunningverlening, toezicht en handhaving).
Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2021 – 2024 schetst de koers op het integrale veiligheidsterrein. Benoemt de veiligheidsthema’s, hoofdlijnen van de aanpak en de doelen die we ons hebben gesteld. Met deze nota beschikt gemeente Noordwijk over een actueel strategisch veiligheidskompas...
Deze rapportage bevat de uitkomsten van de veiligheidsanalyse ter voorbereiding van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid (IVB) 2019-2022 van de gemeente Voorschoten. Deze vormt de basis voor de selectie van prioriteiten en overige strategische thema’s voor het nieuwe IVB. In deze...