Praktijkvoorbeelden (683)

Pilot regioplaatsing in Oisterwijk

Regio Hart van Brabant is de eerste regio in Nederland die heeft getest met een regionale opvanglocatie op het azc in Oisterwijk. Regioplaatsing houdt in dat vergunninghouders en kansrijke asielzoekers zo dicht mogelijk bij hun toekomstige woonplaats worden opgevangen.

2021

Videobellen met bewoners

Om de lijntjes met de inwoners korter te maken, is in 2019 besloten om beeldbellen in te zetten. De doelstelling was: dienstverlening persoonlijk, dichtbij en maximaal online. En dat alles op een hoog niveau. Het begon als een experiment maar...

2021

Tozo aanvragen in Friesland

De noodmaatregelen die door het kabinet zijn genomen, hebben tot effect gehad dat veel ondernemers ondersteuning hebben aangevraagd en er snel gehandeld moest worden om deze te verwerken. Jelmer Holwerda, ontwikkelaar RPA-team, was betrokken bij het project en zag dat...

2021