Praktijkvoorbeelden (686)

Videobellen met bewoners

Om de lijntjes met de inwoners korter te maken, is in 2019 besloten om beeldbellen in te zetten. De doelstelling was: dienstverlening persoonlijk, dichtbij en maximaal online. En dat alles op een hoog niveau. Het begon als een experiment maar...

2021

Tozo aanvragen in Friesland

De noodmaatregelen die door het kabinet zijn genomen, hebben tot effect gehad dat veel ondernemers ondersteuning hebben aangevraagd en er snel gehandeld moest worden om deze te verwerken. Jelmer Holwerda, ontwikkelaar RPA-team, was betrokken bij het project en zag dat...

2021

Interculturele zorgconsulenten Huisartsen

De interculturele zorgconsulenten vervullen een brugfunctie tussen huisarts en patiënten en hun mantelzorgers met een migratie achtergrond. Zij geven uitleg en voorlichting in de eigen taal (Turks/Arabisch/Berbers) over ziektes, leefstijl, behandeling en gezondheidszorg in Nederland.

2023

Den Haag wint prijs beste begroting 2023

De gemeente Den Haag biedt in haar begroting over 2023 het beste zicht op maatschappelijk vastgoed. Zij ontving daarvoor op 8 december 2022 een prijs uit handen van Barbara Joziasse, vice voorzitter van de Algemene Rekenkamer.

2022

Vlog: gemeente Oost Gelre zet zich in voor veilig buitengebied

Gemeenten in Beeld - Vlog #44 Oost Gelre Voor de georganiseerde (drugs)criminaliteit is het buitengebied een aantrekkelijke plek. Criminelen gaan ervan uit dat ze er ongezien kunnen opereren. Om dit tegen te gaan, is een goede samenwerking nodig tussen publieke...

2023

Plan van aanpak Lokale inclusie agenda Wassenaar

Gemeente Wassenaar werkt actief aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen, waar leeftijd, culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, inkomen, talenten en beperkingen geen rol spelen. Zowel in de praktijk als in het beleid worden inspanningen gedaan...

2022