Sorteren
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
De regio Utrecht start met een nieuwe aanpak waarbij vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers direct begonnen wordt met integratie.
Het jaarplan van de samenwerkende gemeenten Rivierenland (gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel)