Sorteren
Voorbeeld ondersteuningsplan Beschermd Wonen / Individuele begeleiding
Voorbeeld van een ondersteuningsplan Wet maatschappelijke ondersteuning
Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke controleaanpak is de eigen activiteit ten aanzien van het vaststellen van de levering, waar mogelijk. Bij voorkeur wordt deze vaststelling opgenomen in het reguliere operationele proces: waar de gemeente regie voert op de zorg...