Sorteren
Hoogeveen heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het waterschap Drents Overijsselse Delta en kennisinstellingen onderzoek gedaan naar onder meer hitte- en neerslagstress. Waar ontstaan problemen, schade en overlast bij een serieuze hoosbui en op welke plekken blijft het te...
In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is over de 'fysieke leefomgeving'.
Eén A4'tje, zes thema's en drie bullets. Dat is het privacybeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Rotterdam is een 'Living Lab' voor de circulaire economie. Er is op dit moment al volop circulaire dynamiek in de stad. Gaandeweg ontdekken zij met kennis en inspiratie van een groot aantal partijen en netwerken de beste weg. En samen...
Sinds 2017 zijn veel gemeenten aan de slag met de methode klantreizen, onder andere met de methode van VNG Realisatie. De gemeente Zoetermeer geeft haar eigen invulling aan klantreizen. Lees er meer over in het bijgevoegde interview.
In de strategische visie van gemeente Cranendonck is wonen benoemd als het belangrijkste thema. Iedere inwoner heeft ermee van doen. Iedereen heeft recht op een fijn thuis in een prettige leefomgeving.
In het project Spaander Straatsche Akkers in de gemeente Oss hebben bewoners, gemeente en Landschapsbeheer Oss samen een aantrekkelijk voedsel- en energielandschap gecreëerd.
Doel van de werklijn Warmte is het besparen op het fossiele energieverbruik voor ruimteverwarming en warmtapwater alsook het maximaliseren van de inzet op duurzame en/of hernieuwbare warmtebronnen, zowel in de stadsdelen met een warmtenet als in stadsdelen met een gasnetwerk...