Sorteren
Gemeenten in Beeld - Vlog #14 Zutphen Door corona moest de skatebaan in Zutphen helaas sluiten. Om na de versoepeling van de maatregelen toch de skatebaan weer te openen, heeft burgemeester Annemieke Vermeulen de skaters uitgenodigd om met haar in...
Het uitgangspunt van dit armoedebeleid is het voorkomen en bestrijden van (langdurige) sociale uitsluiting van met name kwetsbare burgers en het scheppen van voorwaarden (of het wegnemen van belemmeringen) voor een toekomstperspectief waarin men (weer) zo volwaardig mogelijk deelneemt aan...
In maart 2019 is het inwonerpanel Achterhoek Spreekt gestart. Ruim 4.300 Achterhoekers deden mee aan het eerste onderzoek en gaven aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Achterhoek. Met stip scoort de aanpak van leegstaande winkels, kantoren...