Sorteren
Afstemming tussen alle partijen in de aanloop van de jaarwisseling is en blijft noodzakelijk. Om de jaarwisseling goed en veilig te laten verlopen, worden net zoals voorgaande jaren diverse maatregelen ingezet, zowel preventief als repressief.
Donderdag 21 februari jl. heeft de gemeenteraad van Woudenberg het Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2022 vastgesteld. Dit beleidskader is gebaseerd op het concept 'positieve gezondheid'.