Sorteren
Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld, moeten er rekening gehouden worden met diverse gezondheidsrisico's.
In de Strategische Visie wordt de toekomst van de gemeente Waalwijk beschreven en wordt gekeken hoe de gemeente er - samen met anderen - voor kan zorgen dat zij aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren.