Sorteren
Het buitengebied van Raalte verandert. In de periode 2012 - 2030 komt naar verwachting ca 300.000m2 agrarische bebouwing vrij door bedrijfsbeëindiging van agrarische bedrijven.
Iedereen woont langer thuis. Mensen met dementie, met een psychische kwetsbaarheid of een (lichte) verstandelijke beperking. De gemeente Raalte ontwikkelde een integrale aanpak om zelfstandig wonen voor alle kwetsbare doelgroepen op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken.
Negen gemeenten in de Regio IJssel-Vecht hebben ervoor gekozen om samen de financiële verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te dragen.
Raalte heeft aan een aantal statushouders gevraagd wat hun prioriteiten zijn voor de nabije toekomst. Het antwoord: 'We willen werken en de taal leren, maar vooral werken.'