Sorteren
in deze Prestatie(jaar-)afspraken staat verwoord wat de verschillende partijen binnen gemeente Maasdriel met elkaar hebben afgesproken voor 2019.
Het beleidsplan richt zich op de activering van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners en die van de Maasdrielse samenleving. De gemeente zet zich in op het versterken van de samenleving door het stimuleren, faciliteren en het verbinden van...
Deze nota Gezondheidsbeleid Maasdriel 2018-2021 geeft richting aan de manier waarop de gemeente wil bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners.
Arbeidsmigranten zijn van groot economisch belang met name voor agrariërs en (delen van) het bedrijfsleven. De gemeente Maasdriel streeft daarom naar goede huisvesting van arbeidsmigranten en wil, mede uit dat oogpunt, streng optreden tegen illegale en ondeugdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.
Het jaarplan van de samenwerkende gemeenten Rivierenland (gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel)