Sorteren
Doel van de aanpak is om de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder te verkleinen.
De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied.
Om het vervangen van een asbestdak te financieren biedt gemeente Lelystad een aantrekkelijke lening aan.