Sorteren
Realiseren van een Virtual Reality pop-uproom tijdens de Kerstvakantie voor een periode van 5 dagen voor de inwoners van de gemeente Deventer. De Virtual Reality pop-uproom is bedoeld om deelnemers kennis te laten maken met Virtual Reality op het gebied...
Een praktische aanpak met focus op preventie, een sterke toegang, monitoring en nauwe samenwerking tussen professionals zorgen ervoor dat het jeugdbeleid in Deventer werkt.
Apeldoorn, Twello en Deventer hebben een landelijke primeur. Hier staan namelijk nieuwe wegwijsborden langs de vlotte en veilige fietsroute F344. Het gaat om een test van nieuwe verkeersborden voor snelle fietsroutes waaraan drie landelijke testroutes meedoen. De borden zijn bovendien...
Gemeenten in Beeld - Vlog #13 Deventer Deventer is een van de meest inspirerende Global Goals-gemeenten. Wethouder Thomas Walder vertelt over de verbinding tussen gemeente, inwoners en bedrijven, die de Global Goals gebruiken als inspiratie en houvast op weg naar...
Voorbeeld van een ondersteuningsplan Wet maatschappelijke ondersteuning
De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer (RKC) heeft het initiatief genomen tot een onderzoek naar de aanpak van het energiebeleid in Deventer. Dit onderzoek is uitgevoerd door CREM en Bureau ZET. De gemeente Deventer heeft een ambitieuze doelstelling, het streven...