Sorteren
Station Deurne is door een burgerinitiatief een blijvende oase geworden waar groen, foto's en muurschilderingen om voorrang strijden.
Ontschot, meetbaar, grip voor de raad en samen met bewoners. Dit zijn de vier ingrediënten van het nieuwe sociaal beleid van Deurne. Het zijn ook de vier onderdelen waar gemeenten mee worstelen, dus Deurne deelt graag zijn ervaringen met andere...
Het doel van Team 2030 Deurne is om op lokaal niveau concreet een steentje bij te dragen aan het realiseren van de Global Goals.