Sorteren
Voorbeeld ondersteuningsplan Beschermd Wonen / Individuele begeleiding
Uitwerking uitvoering intern en extern traject VN-Verdrag rechten van mensen met een beperking. Het Biltse inclusief beleid richt zich er op dat iedereen meedoet! Het is dan ook van belang dat de uitwerking breed wordt opgepakt: o.m. (sport)verenigingen, ondernemers en...
Een eerste onderzoek naar wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drechtsteden is afgerond. De resultaten van dit onderzoek staan in de Transitievisie Warmte.
Begin 2015 heeft de rekenkamer van gemeente Soest een rapportage opgeleverd over de subsidierelatie tussen gemeente Soest en Idea.