Sorteren
De gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben op 1 november 2016 unaniem ingestemd met het herindelingsontwerp.