Sorteren
De afgelopen jaren is er door diverse partijen samengewerkt om overlast rondom de jaarwisseling in de gemeente Brummen zoveel mogelijk te beperken. Deze aanpak heeft ertoe geleid, dat de overlast aanzienlijk is teruggedrongen.
De gemeente Velsen hield een peiling via Facebook over hoe om te gaan met vuurwerk in de gemeente. Daarna volgde een themagesprek tussen inwoners over dit onderwerp in het gemeentehuis.
Flitspeiling vuurwerk gemeente Rijswijk
Het vuurwerkverkoopbeleid van de gemeente Zaanstad is geactualiseerd.
Deze website van ESRI bestaat uit een kaart met vuurwerkvrije zones, gebaseerd op algemene regels, met een link naar de specifieke lokale regels. Een kaart communiceert beter met de inwoners dan een lijst met plekken waar je niet mag afsteken
De jaarwisseling is voor het leeuwendeel van de Bredase bewoners en bezoekers een viering. Een speciaal moment waarop wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt.
Bewustwording. Mensen/jongeren erop wijzen dat vuurwerk opnieuw afsteken gevaarlijk is, ongelukken kan veroorzaken en dat dé tip is vuurwerkafval zo snel mogelijk op te ruimen. Laten weten dat er speciale vuurwerkafval inzameldagen zijn. Dat je er geld voor kunt krijgen...
Een gezellige en veilige jaarwisseling valt of staat met een gedegen voorbereiding. De gemeente Den Haag doet dit met de Haagse Integrale Aanpak, die na elke jaarwisseling grondig wordt geëvalueerd en nauwkeurig afgestemd op de actuele situatie in de stad.
Afstemming tussen alle partijen in de aanloop van de jaarwisseling is en blijft noodzakelijk. Om de jaarwisseling goed en veilig te laten verlopen, worden net zoals voorgaande jaren diverse maatregelen ingezet, zowel preventief als repressief.
De gemeente verstuurt deze waarschuwingsbrief bij het aantreffen van illegale hoeveelheid en/of illegaal zwaar vuurwerk in woningen.