Sorteren
Gemeente Tilburg heeft zich in 2016 aangesloten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne. In 2017 is de gemeente aan de slag gegaan met de duurzame ontwikkelingsdoelen en heeft ze ook opgenomen in de programmabegroting van 2018.
Het platform Millenniumgemeente Langedijk is op 1 juli 2008 opgericht, op initiatief van de gemeenteraad.