Sorteren
De regeling lief en leed geeft richtlijnen voor de werkgever bij jubilea, ziekte en overlijden.
In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.
Deze notitie geeft op hoofdlijnen weer hoe de gemeente Amsterdam de komende tijd invulling geeft aan het arbeidsmarktbeleid om de positie van de gemeente Amsterdam op zowel de interne als externe arbeidsmarkt te handhaven en te versterken.