Sorteren
Zoetermeer wil geen nieuwbouw meer op aardgas aansluiten.
Doel van de werklijn Warmte is het besparen op het fossiele energieverbruik voor ruimteverwarming en warmtapwater alsook het maximaliseren van de inzet op duurzame en/of hernieuwbare warmtebronnen, zowel in de stadsdelen met een warmtenet als in stadsdelen met een gasnetwerk...
Een eerste onderzoek naar wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drechtsteden is afgerond. De resultaten van dit onderzoek staan in de Transitievisie Warmte.
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.
Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed