Sorteren
Gemeente Haarlemmermeer is in samenwerking met de politie en Soapbox jongerenmarketing een campagne gestart: YouChoose.
Met een integraal veiligheidsplan kunnen de diverse veiligheidspartners achter een gezamenlijke visie worden geschaard, de belangrijkste prioriteiten geselecteerd worden en van een concrete aanpak worden voorzien.