Sorteren
In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.
De nota integrale veiligheid helpt de gemeente de regierol op het gebied van veiligheid op zich te nemen.