Sorteren
De nota integrale veiligheid helpt de gemeente de regierol op het gebied van veiligheid op zich te nemen.
Met een integraal veiligheidsplan kunnen de diverse veiligheidspartners achter een gezamenlijke visie worden geschaard, de belangrijkste prioriteiten geselecteerd worden en van een concrete aanpak worden voorzien.