Sorteren
De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt hard geraakt door de coronacrisis. Onderzoek van onderzoeksinstituut SEO laat 4 mogelijke scenario’s zien voor de 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de 13 gemeenten in de zogenoemde Corop-regio GrootAmsterdam.
Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.