Sorteren
Terwijl veel gemeenten worstelen met de wet Banenafspraak en het voorgeschreven aantal mensen met een arbeidsbeperking dat ze aan een baan moeten helpen, gaat Moerdijk als een speer en zit ruim boven het landelijk gemiddelde.
Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.