Sorteren
Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.
Op het gebied van onderwijshuisvesting staat Den Haag ook voor een uitbreidingsopgave. Redenen te over om een integrale afweging te maken over groei, spreiding, nieuwbouw dan wel renovatie en verhuizingen van scholen. staat Den Haag ook voor een uitbreidingsopgave.