Sorteren
Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.
Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden. Bij de aanpak van onderwijsachterstanden hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit.