Sorteren
De kadernotitie subsidiebeleid 2018-2022 vormt het technisch kader voor het verlenen en vaststellen van subsidies.
Gemeente Stein heeft een rijk verenigingsleven en telt veel (vrijwilligers)organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen in onze gemeente. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van beleidsdoelen, die zonder subsidie niet of niet...