Sorteren
Wat zijn de implicaties voor de rol van de raad als de Omgevingswet van kracht wordt?