Sorteren
In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is over de 'fysieke leefomgeving'.
Best en Veldhoven doen de Omgevingswet samen (en dat levert veel op).
De gemeente Zaanstad en zijn ketenpartners hielden een 'coalition of the willing'- bijeenkomst om een samenwerkingsagenda op te stellen.
Alkmaar is een gemeente in voortdurende ontwikkeling. Om de ontwikkeling in goede banen te leiden is het van belang een gedegen visie op de toekomst te formuleren.
De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied.
In het Rijk van Dommel en Aa, de groene long tussen Eindhoven en Helmond, werken gemeenten, waterschappen, provincie, omgevingspartners en kennisinstituten samen om de kwaliteit van dit gebied te behouden. Daartoe werken zij samen aan integrale visies en plannen.
De gemeente Haarlemmermeer werkt samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland aan betere, integrale dienstverlening voor burgers in de pilot Steigers in de Ringvaart.
Zwolle pakt de invoering van de Omgevingswet stapsgewijs aan.
Staphorst hoort bij het selecte clubje gemeenten met een door de raad vastgestelde omgevingsvisie. De Overijsselse gemeente legt daarin nadrukkelijk een rol weg voor gezondheid, blijkt uit een gesprek met wethouder Bart Jaspers Faijer en projectleider omgevingsvisie Edwin Saathof.
Acht gemeenten, een provincie en een regio keken met elkaar terug op het afgelopen jaar. In totaal deden er twaalf partijen mee met het pilotprogramma omgevingsvisie 2017 - 2018.