Sorteren
Voorbeeld ondersteuningsplan Beschermd Wonen / Individuele begeleiding
Voorbeeld van een ondersteuningsplan Wet maatschappelijke ondersteuning
In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.