Sorteren
Gemeente Haarlemmermeer is in samenwerking met de politie en Soapbox jongerenmarketing een campagne gestart: YouChoose.
De gemeente verstuurt deze waarschuwingsbrief bij het aantreffen van illegale hoeveelheid en/of illegaal zwaar vuurwerk in woningen.
Het voorkomen van armoede, meer mensen aan het werk krijgen, aandacht voor de economie en energiebesparing. Dat is de lijn in de perspectiefnota 2018-2021.