Sorteren
De cultuursector is hard geraakt door de coronamaatregelen. De gemeente Den Haag wil door middel van deze subsidieregeling de impact van deze maatregelen verkleinen, door eenmalige projecten, experimenten en makers in de cultuursector te ondersteunen.
Gemeenten in Beeld - Vlog #23 Zeist In de gemeente Zeist weten ze hoe ze gemeentelijk vastgoed moeten verduurzamen.