Sorteren
Súdwest-Fryslân staat bekend om haar kernenbeleid en burgerbetrokkenheid. Súdwest-Fryslân vroeg haar inwoners via het Burgerforum om advies bij het opstellen van deze RES 1.0 met de centrale vraag: hoe willen bewoners de duurzame energieopwek in Súdwest-Fryslân invullen?
Uit de jaarlijkse verhardingsinspectie bleek dat een aantal wandelpaden slecht zijn. Er is gezocht naar een alternatief om het onderhoud aan de asfalt wandelpaden in parken te verminderen. Deze paden worden opgeknapt, waarbij het asfalt vervangen wordt door natuurlijk materiaal...
Apeldoorn, Twello en Deventer hebben een landelijke primeur. Hier staan namelijk nieuwe wegwijsborden langs de vlotte en veilige fietsroute F344. Het gaat om een test van nieuwe verkeersborden voor snelle fietsroutes waaraan drie landelijke testroutes meedoen. De borden zijn bovendien...
In IJlst gebeurt iets bijzonders. De opening van de Stroomtuin. Een volledig door de bevolking zelf gerealiseerde zonneweide van bijna 2 hectare.