Sorteren
Uit de jaarlijkse verhardingsinspectie bleek dat een aantal wandelpaden slecht zijn. Er is gezocht naar een alternatief om het onderhoud aan de asfalt wandelpaden in parken te verminderen. Deze paden worden opgeknapt, waarbij het asfalt vervangen wordt door natuurlijk materiaal...
In IJlst gebeurt iets bijzonders. De opening van de Stroomtuin. Een volledig door de bevolking zelf gerealiseerde zonneweide van bijna 2 hectare.
In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.