Sorteren
Met een integraal veiligheidsplan kunnen de diverse veiligheidspartners achter een gezamenlijke visie worden geschaard, de belangrijkste prioriteiten geselecteerd worden en van een concrete aanpak worden voorzien.
In deze factsheet wordt uitgelegd hoe dat is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).