Sorteren
Gemeente Haarlemmermeer is in samenwerking met de politie en Soapbox jongerenmarketing een campagne gestart: YouChoose.
In gemeente Zwolle is de toegang tot ondersteuning via sociale wijkteams georganiseerd die hoofdzakelijk beschikkingsarm werken, waardoor de regeldruk afneemt. Alleen wanneer het wettelijk verplicht is, wordt een beschikking opgemaakt. De wijkteams liggen op centrale, makkelijk toegankelijke locaties in de...
Best en Veldhoven doen de Omgevingswet samen (en dat levert veel op).