Sorteren
Amstelveen heeft vanuit het Lokale Corona Noodfonds al vele miljoenen aan steun verleend aan culturele instellingen, inwoners met schulden tot en met kleine bijdragen voor WMO vervoer en voedselbank. De gemeenteraad stelde 1 miljoen euro beschikbaar voor steun aan noodlijdende...
De lokale inclusie agenda is het plan waarin staat hoe de gemeente Amstelveen uitvoering geeft aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.