Sorteren
Overheidsorganisaties hebben de wettelijke verplichting om websites toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking.
In Hengelo willen ze dat iedereen zichzelf kan zijn en zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen. Met een actieplan wil de gemeente de stad zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen met een beperking.