Praktijkvoorbeelden (4)

Filter resetten

Twentse Koers op gezondheid en zorg

In Twente werkt men domeinoverstijgend samen om hun zorgstelsel toekomstbestendig te houden en de juiste zorg op de juiste plek te realiseren voor de inwoners van Twente.

Regio Twente 2022

Actualisering beleidskader dierenwelzijn

Er is de landelijke wetgeving die dierenwelzijn borgt, zoals de Wet Dieren en de Wet Natuurbescherming. Maar de gemeente Zwolle heeft, samen met het Dieren Team Zwolle (waarover verderop meer) een aantal ambities die verder gaan dan de wettelijke taken.

2020